STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA OSTOJA (SPO) zostało założone w 2008 r. z inicjatywy grupy mieszkańców Komorowa, Pruszkowa i Warszawy. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony i wzbogacania środowiska naturalnego, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, w celu zachowania odpowiednich standardów środowiskowych oraz warunków harmonijnej koegzystencji z przyrodą, w zgodzie z potrzebami zdrowotnymi, kulturowymi i warunkami bytowymi człowieka. Stowarzyszenie opiera swą działalność wyłącznie na pracy społecznej członków oraz osób dobrej woli wspierających działania i inicjatywy Stowarzyszenia.